Drumuri

Nr. crt. Profilul /
Codul încercării
Denumirea încercării Standardul sau norma care stabileşte cum se face încercarea Aparatura utilizată de laborator pentru efectuarea încercării şi impusă de normele tehnice
25D-01Mixturi asfaltice preparate la cald. Prelevarea probelor.SR EN 12697-27:2002
 • lopată
 • scafă
 • carotieră
26D-02Mixturi asfaltice preparate la cald. Pregătirea probelor pentru determinarea conţinutului de bitum şi a compoziţiei granulometrice.SR EN 12697-28:2002
 • balanţă
 • riglă
 • etuvă termoreglabilă
 • cronometru
 • lopată
 • recipient
27D-03Mixturi asfaltice preparate la cald. Conţinut de liant solubil
 • metodaextractor rapid
SR EN 12697-1:2012
 • balanţa
 • sursă de încălzire
 • centrifugă
 • vase volumetrice
28D-04Mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea granulozităţiiSR EN 12697-2:2016
 • set site
 • maşină de cernut
29D-05Mixturi asfaltice preparate la cald. Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.SR EN 12697-30:2012
 • sonetă Marshall
 • tipare
 • etuvă termoreglabilă
30D-06Mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea dimensiunilor epruvetelor.SR EN 12697-29:2003
 • şubler
31D-07Mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea densităţii aparente a epruvetelor bituminoase.SR EN 12697-6:2012
 • balanţă
 • baie de apă
 • termometru
32D-08Mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.SR EN 12697-8:2004
33D-09Mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea masei volumice de referinţă.SR EN 12697-9:2003
 • sonetă Marshall
 • tipare
 • etuvă termoreglabilă
34D-10Mixturi asfaltice preparate la cald. Măsurarea temperaturii.SR EN 12697-13:2002
 • termometru
35D-11Mixturi asfaltice preparate la cald. Încercarea de scurgere a liantului.SR EN 12697-18:2004
 • balanţă
 • etuvă termoreglabilă
 • pahar Berzelius
 • capsulă de porţelan
36D-12Mixturi asfaltice preparate la cald. Încercare Marshall (stabilitate şi fluaj)SR EN 12697-34:2012
 • presă Marshall
 • baie de apă
 • termometru
 • etuvă termoreglabilă
37D-13Mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea absorbţiei de apă.Norm. AND 605 (Anexa B)
 • etuvă termoreglabilă
 • balanţă hidrostatică
 • aparat pt determinarea absorbţie de apă
38D-14Mixturi asfaltice. Determinarea grosimilor îmbrăcăminţii asfaltice.SR EN 12697-36:2004
 • riglă metalică
 • şubler
39D-15Caracteristici de compactare. Încercări pentru fundaţii din agregate naturale. SR EN 13286-2:2011 STAS 1913-13/1983
 • tipare de încercare cilindrice + extensii detaşabile
 • compactor
 • set site
 • balanţă
 • tavă de amestec
 • spatulă
 • riglă de oţel
40D-16Umiditatea. Încercări pentru fundaţii din agregate naturale.STAS 1913-1/1982
 • etuvă termoreglabilă
 • tăvi
 • balanţă
41D-17Gradul de compactare. Încercări pentru fundaţii din agregate naturale.STAS 12288-85
 • dispozitiv cu con
 • balanţă
 • etuvă termoreglabilă
42D-18Caracteristici de compactare. Încercări pentru fundaţii din pământuri stabilizate mecanic. Încercări ale amestecului de materiale.SR EN 13286-2:2011 STAS 1913-13/1983
 • tipare de încercare cilindrice + extensii detaşabile
 • compactor
 • set site
 • balanţă
 • tavă de amestec
 • spatulă
 • riglă de oţel
43D-19Grad de compactare. Încercări pentru fundaţii din pământuri stabilizate mecanic.STAS 12288-85
 • dispozitiv cu con
 • balanţă
 • etuvă termoreglabilă
44D-20Granulozitate. Încercări pentru fundaţii din pământuri stabilizate mecanic. Încercări ale amestecului de materiale.STAS 1913-5/85
 • balanţă
 • site
45D-21Umiditatea. Încercări pentru fundaţii din pământuri stabilizate mecanic.STAS 1913-1/1982 STAS 10473-2/1986
 • etuvă termoreglabilă
 • tăvi
 • balanţă
46D-22Conţinut de corpuri străine şi materii organice. Încercări pentru fundaţii din pământuri stabilizate mecanic. Încercări ale amestecului de materiale.STAS 4606-80
 • balanţă
 • agitator de laborator
 • ciur
47D-23Echivalentul de nisip. Încercări ale amestecului de materiale.SR EN 933-8:2012
 • eprubete cilindrice gradate de 380 mm din sticlă
 • tub de spălare, furtun de cauciuc, rezervor
 • piston metalic cu masa de 1 kg, pâlnie
 • cronometru
 • sită de 2 mm
 • etuvă termoreglabilă
 • balanţă cu clasa de precizie
48D-24Prepararea amestecului pentru stabilirea compoziţiei. Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.STAS 10473/1-87 STAS 10473/2-86
 • balanţă
 • vase metalice
 • scafă, linguri metalice
 • cilindrii de sticlă gradaţi
49D-25Pregătirea amestecului şi confecţionarea epruvetelor. Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.STAS 10473/2-86
 • tipare cilindrice
 • sonetă manual
 • dispozitiv pentru scos epruvete din tipare
 • balanţă
 • şubler
 • vase metalice
 • scafă, linguri metalice
 • cilindrii de sticlă gradaţi
50D-26Compoziţia granulometrică. Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.SR EN 933-1:2012 STAS 1913/5-74
 • balanţă cu clasa de precizie
 • set de site
 • etuvă termoreglabilă
 • maşină de cernut
 • vase de tablă emailată, tăvi, scafe
51D-27Umiditatea. Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.STAS 1913/1
 • 82
  • recipient cu capac
  • balanţă
  • etuvă termoreglabilă
  • exicator cu placă
  52D-28Caracteristici de compactare cu densitate în stare uscată; umiditate optima-încercarea Proctor modificată. Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. SR EN 13286-2:2011 STAS 1913-13/1983
  • tipare de încercare cilindrice + extensii detaşabile
  • compactor
  • set site
  • balanţă
  • tavă de amestec
  • spatulă
  • riglă de oţel
  53D-29Caracteristici mecanice sau de imersie sub apă (confecţionare epruvete, rezistenţa la compresiune, stabilitatea la apă, pierderea de masă). Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.STAS 10473/2-86
  • tipare cilindrice
  • sonetă manual
  • dispozitiv pentru scos epruvete din tipare
  • presă mecanică
  • balanţă
  • şubler
  • vase metalice
  • scafă, linguri metalice
  • cilindrii de sticlă gradaţi
  54D-30Gradul de fărâmiţare al pământurilor coezive stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.STAS 10473/2-86
  • balanţă
  • ciur cu diametrul ochiului de 4 mm
  • vas metalic
  55D-31Determinarea modulului de deformaţie dinamic Evdşi al gradului de compactare cu placa dinamică ZORNZTVE-StB 94
  • placă dinamică ZORN
  56D-32Determinarea prin deflectometrie a capacităţii portante. Determinarea capacităţii portante cu pârghia Benkelman.CD 31-2002
  • deflectometru cu pârghie tip Benkelman
  57D-33Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei, prin tehnica volumetrică a petei.SR EN 13036-1:2010
  • instrument de răspândire
  • perii de curăţare a suprafeţei
  • recipient pentru probe
  • riglă
  58D-34Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Măsurarea denivelărilor ale straturilor de uzură ale îmbrăcăminţilor rutiere : încercarea cu dreptar.SR EN 13036-7:2004
  • dreptar
  • pană gradată
  Go to top