ANCFD - AGREGATE NATURALE PENTRU LUCRĂRI DE CĂI FERATE, DRUMURI

Nr. crt. Profilul /
Codul încercării
Denumirea încercării Standardul sau norma care stabileşte cum se face încercarea Aparatura utilizată de laborator pentru efectuarea încercării şi impusă de normele tehnice
17BBABP-01Încercare pe beton proaspăt. Eşantionare.SR EN 12350-1:2010
 • scafă metalică
 • lopată cu extremitatea pătrată
 • găleată din tablă galvanizată
 • roabă
 • termometru cu imersia minim 10 cm şi precizia de măsurare de min.  1C -ceas
18BBABP-02Încercare pe beton proaspăt. Încercarea de tasareSR EN 12350-2:2010
 • con de tasare
 • vergea de oţel
 • prelungitor pentru con (opţional)
 • placă de bază pentru executarea Încercării
 • vas pentru reomogenizarea betonului
 • roabă
 • riglă metalică
 • riglă gradată în intervalul 0 … 300 mm
 • lopată cu extremitatea pătrată
 • scafă metalică
19BBABP-03Încercare pe beton proaspăt. DensitateSR EN 12350-6:2010
 • vase volumetrice
 • tipare cubice de 150150150 mm
 • masa vibrantă de laborator
 • vergea metalică
 • balanţă
 • mistrie, scafă, riglă metalică
 • ciocan cauciuc
20BBABP-04Încercare pe beton proaspăt. Grad de compactareSR EN 12350-4:2010
 • recipient 200200400 mm
 • mistrie
 • masă vibrantă
 • recipient de reamestecare
 • lopată cu vârf pătrat
 • riglă de nivelare cu lungime mai mare de 200 mm
 • riglă gradată în intervalul 0 … 300 mm
21BBABP-05Încercare pe beton întărit. Pregătirea şi păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistenţă.SR EN 12390-2:2009
 • roabă
 • lopată cu vârf pătrat
 • tipare cubice de 150150150 mm
 • masa vibrantă de laborator
 • vergea metalică
 • scafă metalică
 • mistrii cu capăt drept
 • ciocan de cauciuc
 • termometru
 • compresor
 • bazine pentru păstrarea epruvetelor
22BBABP-06Încercare pe beton întărit. Rezistenţa la compresiune a epruvetelor.SR 12390-3:2009
 • maşină de încercare la compresiune
 • şubler
 • riglă metalică
23BBABP-07Încercare pe beton întărit. Densitatea betonului întărit.SR EN 12390-7:2009
 • riglă gradate
 • balanţă
 • rezervor cu apă
 • etuvă termoreglabilă
24BBABP-08TemperaturaSR EN 206-1:2014
 • termometru
Go to top