Construcţia şi întreţinerea drumurilor, şi a platformelor industriale

Lucrări pentru întreţinerea şi drumurilor

Activitatea de bază a firmei este construcţia şi întreţinerea drumurilor, proiectareaa şi construcţia platformelor industriale. Ca activitate secundară producem şi comercializăm mixturi asfaltice, betoane de ciment pentru toate tipurile de construcţii. Asigurăm servicii de transport şi închirieri utilaje de construcţii.
De-a lungul timpului am executat întreaga gama de lucrări de intreţinere în domeniu: reparaţii ale sistemului rutier, turnări de covoare asfaltice în unul sau mai multe straturi, taluzare, consolidare şi apărări de maluri, ziduri de sprijin, lucrări de drenare şi dirijare a apelor prin şanţuri şi rigole. În portofoliul nostru intră şi modernizări de drumuri judeţene şi comunale, întreţinerea drumurilor pe timp de vară si dezăpezirea pe timp de iarnă.
Asigurăm proiectarea, documentarea şi execuţia de platforme industriale, poduri, drumuri forestiere şi agricole.

Activitatea de bază a firmei este construcţia şi întreţinerea drumurilor, proiectarea şi construcţia platformelor industriale. Ca activitate secundară producem şi comercializăm mixturi asfaltice, betoane de ciment pentru toate tipurile de construcţii. Asigurăm servicii de transport şi închirieri utilaje de construcţii.

Go to top